درگاه پرداخت پارس پال
آموزش وردپرس
آموزشی یکماهه طب سوزنی در چین

امپراطوری ژن ها

بسیارند کسانیکه در حوزه علوم تربیتی و روانشناسی به دنبال توصیه ها یا کتاب هائی می گردند که .دروازه های شادی و موفقیت و ثروت را به رویشان باز کند و بازار این کتابها هم همیشه داغ بوده است .1174

ریچارد داوکینز زیست شناس معاصر و بر جسته انگلیسی در کتاب معروف خود ( ژن خودخواه ) جایگاه همه موجودات زنده و انسان را تا آنجا فرو کاسته است که معتقد است بدن ما در واقع ماشین پیچیده ای برای بقای ژن هاست که متناسب با نیاز های حیاتی و بقای اصلح در دایره ای به وسعت جهان هستی ،کنش ها و تغییرات این ماشین پیچیده را تعیین می کنند ، شاید در مقیاس فردی و برهه های کوتاه زمانی این نظرات اغراق آمیز باشند ، اما نباید از یاد برد که در جهان طبیعت برای معلولین شدید جسمی و ژنتیکی بدون دخالت های پزشگی شانس بقای اندکی وجود دارد.
آنچه هست اعمال و رفتار ما نتیجه ی ژن های وراثتی و آموزش ها و تجارب خوب وبدی است که در طول حیات کسب کرده ایم.
از نظر مزلو روانشناس آمریکائی تا زمانیکه نیاز ها و غرایزاصلی و رده های پائین تر تامین نشده اند ، امکان مطرح شدن و پیگیری اهداف بالاتر میسر نیست، اما این تعریف فقط بخشی از حقیقت موجود شگرفی به نام انسان را در بر دارد وهمیشه رسیدن به اهداف والاتر به معنای رضایت و احساس شکوفائی نیست.
مشکل اساسی آنجا ظاهر می شود که بسیارند افرادی که بر اثر عدم شناخت تاثیرات وراثتی که در شکل گیری دیدگاه ها و رفتارش نقشی اساسی و چشمگیر دارند و به عبارتی چارچوب های تیپ شخصیتی وی را بنیان می نهند ، بر اساس پیش فرض هائی در جامعه که برای موفقیت تبلیغ می شوند ،جایگاه و سهم خود را در جامعه تعریف کند ولی در عمل در می یابد حتی به زعم رسیدن به آن پیش فرض ها (مثلا شغل و در آمد مناسب ) و ارضای آن خواسته ها ، همچنان سردر گم و ناراضی است و گوئی گم شده ای دارد که او را از احساس رضایتمندی و شاد کامی بر حذر می دارند.
در چنین شرایطی فرد در جستجوی سرابی تازه ، همه آنچه را که رشته است بی اهمیت دانسته و دوباره نا کجا آباد دیگری را جستجو می کند و پیوسته از زمان حال غافل بوده و در کنشی انفعالی فقط به آینده چشم دوخته اند……واین جستجوی نا پایان تا دم مرگ رهایشان نمی کند .
لذا ارزیابی و تحلیل شرشتی افراد بر پایه عوامل ارثی که بخش مهمی از فردیت و اگو افراد را می سازند از همان اهمیتی بر خوردارند که عوامل محیطی و تربیتی و تجارب فردی در شکل گیری شخصیت افراد نقش دارند.
در یک ارزیابی کلی به جز افراد نخبه و پرسشگر که قادرند ورای تاثیرات ژنتیکی که بخش عمده ای از شخصیت و کنش های آنان را شکل می دهد ، با درک مقوله های شناخت طبیعت آدمی و عوامل تاثیر گذار بر آنها ، سکان زندگی خود را در دست گیرند و با شناخت ضعف های روحی و شخصیتی خود ، کوره راه زندگی را بر مسیری درست و مناسب هدایت کنند ولی بخش عمده ای از بشریت جدا از جایگاه و موقعیت اجتماعی ،مالی و رفاهی خود، در گیر وزخم خورده از مشکلات روحی شخصیتی در دایره بسته ای از حسرت ، زیاده خواهی ، نا رضایتی و واکنش های هیستریک گرفتار می آیند.
سنگ بنای یک جامعه سالم ، افراد سالم است و بازنگری و اصلاح مشکلات روحی یک جامعه ( چه در ابعاد سرشتی،محیطی ،اقتصادی ،فرهنگی و تربیتی ) امری حیاتی است که به تلاشی همه جانبه و خواستی ملی و حتی جهانی نیاز دارد و گرنه این زخم های عمیق و گاه نا پیدا نه تنها افراد که کل جامعه را به سراشیب نارضایتی ، خشونت و رفتار های غیر معقول می کشاند و این همان معضلی است که هم در جهان صنعتی و هم جوامع رو به رشد ، هم در خانواده های مرفه و هم کم در آمد از جمله عوامل سبب ساز حوادث تلخ و ناگوارند

افزایش قد شما با جدیدترین و علمی ترین روش

همچنین ببینید

practice-12

آغاز ثبت نام دوره آموزشی یکماهه طب سوزنی در چین

طول دوره یکماه است و شامل ۲۰ روز کلاس که صبح ها آموزش بالینی در …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *